Menú Cerrar

Desarrolladores

Esta sección do portal Open Data Concello de Vigo pretende proporcionar información útil para os desenvolvedores de aplicacións e para o público obxectivo cun perfil técnico.

APIs

As API de APIs son interfaces que especifican como deben interactuar diferentes compoñentes de programas de ordenador. É un conxunto de funcións e procedementos ofrecidos por outro programa para poder interactuar co programa en cuestión. Podemos distinguir tres tipos de APIs dispoñibles a través do Portal de Datos Abertos do Concello de Vigo:

  • APIs de xestión de catálogo: Esta API é utilizado para ver e xestionar información de catálogo, como conxuntos de datos, recursos, etiquetas, etc …
  • APIs de consulta de recursos GIS Open Data: Permite ao usuario consultar e filtrar a información contida nun CSV específico.

Tanto a API de xestión do catálogo de datos aberto como a consulta sobre os recursos GIS utilizan servizos web REST en formato JSON (entrada e saída).

Moitos dos métodos tamén poden ser chamados directamente por URL engadindo os parámetros necesarios.

APIs de Xestión de Catálogo CKAN

Esta API é a que implementa CKAN. Na seguiente listaxe incluimos algunos exemplos de utilización do API:

Toda a documentación do API REST de CKAN está dispoñible na siguiente dirección: http://docs.ckan.org/en/latest/api/index.html