Menu Close

Búsqueda de conxuntos de datos

Catálogo de Datos

Hai un total de 164 datasets no Portal Open Data do Concello de Vigo​

Ciencia e tecnoloxía

Sociedade da información, internet, I+D+I, ...

19 Conxuntos de Datos

Comercio

Consumo e comercio

19 Conxuntos de Datos

Cultura e ocio

Actos culturais, instalacións, ...

15 Conxuntos de Datos

Demografía

Padrón, migración, familia, infancia, ...

5 Conxuntos de Datos

Deportes

Datos sobre instalacións deportivas

9 Conxuntos de Datos

Educación

Centros de formación e educación

23 Conxuntos de Datos

Enerxía

Consumo de enerxía e fontes renovables

1 Conxuntos de Datos

Medio Ambiente

Meteroloxía, xeografía, conservación fauna e flora

10 Conxuntos de Datos

Mobilidade

Transporte, tráfico e servizos de mobilidade

17 Conxuntos de Datos

Sector público

Institución, presupostos e función pública

11 Conxuntos de Datos

Seguridade

Policía, bombeiros e protección civil

6 Conxuntos de Datos

Sociedade e benestar

Subvencións, participación cidadá,...

15 Conxuntos de Datos

Turismo

Información turística de interese

30 Conxuntos de Datos

Urbanismo

Construcción e equipamentos

2 Conxuntos de Datos