Menu Close

O Concello de Vigo e a Innovación

O Concello de Vigo é un actor fundamental no ecosistema de innovación da cidade, tanto na promoción da innovación, como en crear o clima axeitado na cidade e a súa contorna que sirva de tractor para atraer e favorecer a innovación na cidade.

Ten unha aposta decida pola innovación e modernización da cidade, tanto para mellorar a calidade de vida da súa cidadanía, como para ofrecer uns servizos e infraestruturas eficientes, sustentables e con visión de futuro.

En setembro de 2014 o alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentou no “V Congreso Internacional en Goberno, Administración e Políticas Públicas”, celebrado en Madrid no INAP, o plan de innovación de cidade “Vigo Smart City”. Meses despois, en novembro de 2014, o Concello de Vigo presentou no congreso “Smart Cities & Communities”, promovido polo propio concello, a plataforma VCI+ (Vigo Cidade Intelixente) de I+D propio.

En 2015, o concello foi galardoado co Premio Smart City 2015, da Fundación Sociedade da Información, recoñecendo o esforzo integral do proxecto “Vigo Smart City” onde se pon en valor os numerosos proxectos innovadores da cidade como, entre outros:

 • ‘Plataforma Vigo Cidade Intelixente (VCI+)’, gañadora do premio Galicia 2015, que mellora de forma integral a xestión e eficiencia municipal e que ademais ofrecerá novos e innovadores servizos a través de Apps á cidadanía, empresas e emprendedores.

 • Proxectos de Mobilidade intelixente:

  • 1) ‘Proxecto europeo Compass4D’ con despregamento de comunicacións cooperativas entre vehículos e a vía.

  • 2) ‘Proxecto europeo Co-gisticts‘ primeiro proxecto europeo plenamente dedicada á implementación de sistemas de transporte intelixentes cooperativos (C-ITS) aplicados á loxística.

  • 3) ‘Proxecto europeo Co2Perautos2’ desenvolve novos servizos baseados en comunicacións cooperativas V2I.

  • 4) ‘Proxecto Información de tráfico en tempo real mediante Bluetooth’ que sitúa a Vigo entre as cidades punteiras en tecnoloxías ITS (Intelligent Transport Systems).

  • 5) ‘Plan de Mobilidade Urbana Sustentable (PMUS)’ como plan integral de mellora da mobilidade urbana.

 • O ‘Plan de aforro e eficiencia enerxética‘ xunto cos proxectos europeos Life Green City e GreenPlay e o impulso de enerxías renovables (eólica e solar) que conseguiron importantes aforros de enerxía.

 • Fomento do Coche eléctrico‘: Vigo foi a cidade elixida para 3 proxectos europeos de mobilidade sustentable e coche eléctrico. O concello de Vigo foi líder do proxecto SUM proyect, participa no proxecto Mobi.Europe e realizou numeras actuacións para impulsar o vehículo eléctrico.

 • Plan director de Humanizacións‘ que fixo de Vigo unha cidade máis habitable, moderna e accesible, fomentando a mobilidade peonil e mellorando a calidade de vida da cidadanía.

 • Plan de Modernización de Administración Electrónica‘ que levou a Vigo a ser unha cidade referente en Servizos electrónicos á cidadanía.

 • Aforro e xestión eficiente da auga: grazas ao proxecto de Automatización e telegestión do abastecemento, implantación de rega intelixente, xestión de baldeos e ao novo sistema de detección de fugas de auga intelixente.

No período 2015-2018, xunto con Francia e Hungría, o concello participa no proxecto europeo “GreenPlay” (“Game to promote energy efficiency actions”) para motivar e apoiar o cambio de comportamento dos cidadáns para lograr una maior eficiencia energética aproveitando o TIC.

En 2017 Vigo inicia o proxecto “AutoPilot” de coche autónomo, en colaboración entre o Concello de Vigo co Grupo PSA e o CTAG. E en 2018 arrinca o proxecto 5G-MOBIX, tamén con participación do concello, que probará diferentes casos de uso que requiren una conectividad de alto rendemento no corredor Vigo-O Porto e vehículos automatizados con 5G.

En 2018, Vigo foi unha das 10 cidades españolas seleccionadas para participar no informe IESE Cities in Motion 2018 (ICIM) que mide a sustentabilidade e calidade de vida de 165 urbes de 80 países a nivel mundial.

O concello está a ampliar a súa plataforma smart city VCI+ á versión 2.0 con tecnoloxía FiWARE. E en 2018 presentou un proxecto de innovación no ámbito de smart buildings, cun orzamento de 5 millóns de euros de subvención de rede.es, con máis de 170 edificios implicados, así como o porto, aeroporto e a estación de tren, co obxectivo de mellorar a calidade de vida da cidadanía a través da innovación.

Seguindo con esta liña de traballo nace a Estratexia de Desenvolvemento Urbano Vigo Vertical (DUSI), cofinanciada con 18.750.000 euros con fondos FEDER. Esta estratexia asíntase sobre catro Obxectivos Temáticos que pretenden potenciar unha cidade accesible, referente e innovadora:

 • Mellorar o acceso, o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación.

 • Favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono en todos os sectores.

 • Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

 • Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera discriminación.

Destaca tamén a candidatura de Vigo de “Illas Cíes Patrimonio da Humanidade” cun gran compoñente de difusión científica e investigación en colaboración con centros científicos como o CSIC e o Instituto Español de Oceanografía de Vigo.