Menu Close

Xemelgo Dixital de Vigo 3D

Gemelo digital de Vigo

A partir dos datos de edificios, modelos dixitais do terreo, cartografía e nubes de puntos  modélase  a cidade obtendo un “xemelgo dixital 3D” de Vigo. Este xemelgo permite realizar análise da cidade, simulacións e mellorar as capacidades de resposta e resilencia. Os modelos serán publicados en aberto para o seu uso por investigadores ou integración en futuras plataformas de realidade aumentada.

Vigo 3D

O portal web de Vigo 3D é unha nova e innovadora plataforma de comunicación á cidadanía dentro do proxecto de smart city municipal e o proxecto DUSI “Vigo Vertical”.

Neste novo portal, a cidadanía, empresas e entidades de innovación, poderán acceder e visualizar proxectos de cidade, reconstrucións 3D e acceder a información en tres dimensións interactiva dos servizos municipais. Ademais tamén serve como laboratorio urbano sobre o que é posible realizar análises avanzadas e simulacións sobre o territorio e mostrar os resultados.

Acceso ao portal de Xemelgo Dixital de Vigo 3D

Modelos virtuais 3D de cidades

Os modelos virtualé 3D de cidades (tamén chamados xemelgos dixitais de cidade) son representacións dixitais que incorporan elementos da cidade (edificios, mobiliario, árbores, …), a contorna física do terreo e as súas propiedades. Estes modelos virtuais 3D xa se empregan amplamente na industria 4.0 para a xeración de prototipos e análises de características antes de lanzar o produto final.

Estas representacións 3D de cidade son ferramentas crave na xestión eficiente das smart cities xa que:

 • Axudan na planificación estratéxica e urbanística da cidade do presente e futuro
 • Son ferramentas de axuda na mellora continua da seguridade e resilencia mediante simulacións e análises
 • Reforzan a sustentabilidade da cidade mediante analíticas avanzadas
 • Serven como novas canles interactivas ou plataformas de difusión e demostración da cidade cara á cidadanía potenciando o patrimonio, o medio ambiente e o turismo
 • Aceleran a innovación, fomenta a colaboración e reducen tempos e custos de proxectos

Modelo dixital 3D de Vigo

O modelo dixital 3D de Vigo é un dos maiores proxectos, deste tipo, desenvolvido nunha cidade española e publicado en aberto para o seu uso pola cidadanía, empresas, investigadores ou, mesmo, na integración en futuras plataformas 3D de realidade aumentada como o metaverso.

Permite á cidadanía navegar en 3D pola cidade e os seus edificios, poder ver proxectos de futuro como o Halo, ver resultados de analíticas avanzadas (enerxía solar, inundacións ruídos,…), realizar medicións ou seccións tridimensionais ou realizar visitas virtuais por elementos de interese da cidade.

O proxecto consta de máis de 25 visores web 3D interactivos accesibles de forma aberta e libre, e agrupados en 7 temáticas:

 1. Vigo futuro 3D: A cidadanía poderá ver os proxectos de cidade simulados sobre o territorio antes da súa execución. Poderase visitar de forma virtual en 3D o proxecto do Halo ou as ramplas de Gran Vía nas fases I e II.
 2. Analíticas 3D de cidade: O modelo 3D dixital da cidade permite realizar estudos analíticos avanzados de cidade como análise de enerxía solar, mapas de ruídos, estudos de zonas inundables ou de sombras e zonas de calor da cidade, por citar algúns exemplos. Neste apartado o usuario explorar estas analíticas avanzadas da cidade de forma interactiva.
 3. Reconstrucións da cidade: Reconstrución realista do monte de Ou Castro, representación 3D e visita virtual dun mapa do século XIX, e reconstrución do arboledo de Vigo facendo uso de algorítmica avanzada a partir da nube de puntos da cidade.
 4. Mapas 3D de servizos cidade: Mapas interactivos de tráfico, turismo, transporte ou das Illas Cíes.
 5. Información de edificios: Visualización dos edificios polos seus usos, mapas temáticos e visor de esbozos catastrais.
 6. Distribución da poboación: Visores 3D da distribución da poboación na cidade
 7. Nubes de puntos e imaxes 360º: Visualización de nubes de puntos 3D do mobile mapping municipal, así como do lídar de PNOA e visualización inmersiva de imaxes 360º da cidade.

NOTA: Para o seu visualización non é necesario instalar programas adicionais no dispositivo xa que o seu visualización realízase a través do navegador web (tanto en computador, tablet ou móbil). Para unha correcta experiencia recoméndase utilizar dispositivos con capacidades de visualización 3D.